Logo Facebook
FORSIDEN TRAINEEPROGRAM KARRIERENYHETER KARRIERETIPS OM TRAINEEGUIDEN.NO

Hva synes sjefen

Hva synes sjefen om deg?

Hvilke av de ansattes personlige egenskaper blir mest verdsatt av sjefen, og hvorfor? Vi har spurt ulike ledere om saken.

- De ansattes personlighet har avgjørende betydning for arbeidsmiljøet, fastslår Øyvind Danielsen, manager for Unike Reiser, tidligere manager for UPC Norge AS. Regionbanksjef for DnBNOR for bedriftsmarked NordVest, Hilde Marie Brungot, er enig.

 

 

- Medarbeidere med lagånd og godt humør er alltid en positiv bidragsyter til å skape trivsel på arbeidsplassen. De er rause, deler suksess, er hjelpsomme, gir komplimenter og danner et miljø der vi gjør hverandre bedre, sier DnBNORs regionbanksjef for bedriftsmarked NordVest Hilde Marie Brungot (bilde)– Når de rette egenskapene er til stede hos de ansatte skaper det glede og trivsel på arbeidsplassen, og dette igjen påvirker yteevnen, sier hun.

Så hvilke egenskaper er det snakk om? Karrierelink har spurt ulike ledere med lang leder- og personalerfaring og konkludert med at sjefers ”favorittansatt” har følgende 12 kvaliteter sterkt til stede:

1. Positiv:
- En grunnleggende positiv holdning, både til jobben og til sine medmennesker verdsettes høyt. I dette legger jeg at personen ser muligheter fremfor hindringer, er entusiastisk til arbeidsoppgaver, idéer og omstillinger, og at han eller hun har et stabilt, godt humør, sier HR-direktør i Flytoget Kari Skybak.

2. Gir av deg selv:
- Et jobbforhold er på mange måter som et kjærlighetsforhold, man kan ikke sette seg ned og forvente å bare motta. En ansatt må forstå og praktisere et gi-og-ta-forhold med både leder og medarbeidere. Dette innebærer blant annet at man er flink til å gi tilbakemeldinger både til ledere og kollegaer, sier Skybak.

 

 


Lederenes fy-fy

Egenskapene du bør kvitte deg med fort som fy:

Geir Olsen sjef i Get, avd. Service, Deliverance, Booking & Installation: Baksnakking. - Baksnakking og ryktespredere har jeg null toleranse for. Dette er utfordringer som i sterk grad bidrar til å forsure og ødelegge miljøet i avdelingen. På vår arbeidsplass har vi etter å ha diskutrerte temaet blitt enige om at vi ønsker ikke å bruke tid og ressurser på denne type saker, og satte derfor null toleranse for temaet. Dette har fungert veldig bra og vi har svært lite og ingen utfordringer relatert til temaet.

Hilde Marie Brungot, regionbanksjef i DnBNOR, bedriftsmarked nordvest: Misnøye. - Det mest destruktive på en arbeidsplass er ansatte som sprer misnøye. Slike medarbeidere kan skape uro og har som oftest en negativ innvirkning på arbeidsmiljøet. I verste fall kan det surne til en hel arbeidsplass.

 

 

 

 

3. Humoristisk:
Øyvind Danielsen, manager ved Unike Reiser mener humor er en verdifull egenskap.
- Ansatte med glimt i øyet, humor og som våger å bryte mønstre er herlige mennesker i et arbeidsmiljø, disse skaper alltid mye latter og moro, noe som smitter over på de andre, sier han.

Geir Olsen, leder for CIDS (Dispatch , Delivery, Porting & Installation) i Get sier seg enig. Han er ansvarlig for rundt 25 fast ansatte og 40 innleide teknikere og budbiler i Norge og har mye erfaring med hvordan humor gjør underverker på arbeidsplassen. - Humor er ekstremt viktig. I en hektisk hverdag med mange utfordringer er de viktig at vi alle bidrar for å få det moro også på jobb! Jeg ønsker meg 80% humor og 20% alvor.

4. En god lagspiller:
- Medarbeidere med lagånd og godt humør er alltid en positiv bidragsyter til å skape trivsel på arbeidsplassen. De er rause, deler suksess, er hjelpsomme, gir komplimenter og danner et miljø der vi gjør hverandre bedre, sier DnBNORs regionbanksjef for bedriftsmarked NordVest Hilde Marie Brungot.

5. Fleksibel:
- Fleksible ansatte er svært verdifulle for et arbeidsmiljø, for de har stor omstillingsevne og kan bidra til å løse uforutsigbare situasjoner og problemer der hvor andre ikke ser noen utvei, sier Skybak.

6. Lojal mot bedriften:
- Er man lojal vil dette gjenspeile hele personligheten, så da er du langt på vei. Du er villig til å bidra og yte ekstra, setter deg mål og jobber for å oppnå dem. Dessuten leverer du alltid kvalitetsarbeider, selv når enkelte arbeidsoppgaver er blitt rutine og kanskje føles kjedelig, sier Danielsen.

7. Engasjert:
- Jeg kaller det fremoverlente mennesker. De har ikke funnet seg til rette i godstolen med hendene i fanget, men er tvert i mot alltid frempå, står klare til å kaste seg inn i nye ting og brenner for det de gjør, beskriver Danielsen. – Engasjement er helt klart en viktig egenskap. Jobben skal være moro, mener Olsen.

8. Åpen, ærlig og rettferdig:
- En egenskap jeg setter høyt er rettferdighet. En åpen og ærlig kommunikasjon er viktig for å unngå misforståelser og feilinformasjon. De har mot til å ta opp ting direkte med den det gjelder om nødvendig. Disse menneskene er lojale og til å stole på, sier regionbanksjef Hilde Marie Brungot.

 

 

- Kreative mennesker ser alltid muligheter, løser problemer og kommer med idéer. De kan løfte og videreutvikle en hel arbeidsplass og er derfor helt uvurderlige mennesker, sier Geir Olsen i Get.9. Ansvarsbevisst:
- Den ansatte må være bevisst sitt ansvar overfor arbeidsgiver, sine egne arbeidsoppgaver, si fra hvis noe skjer, og sørge for at ting blir gjort når man er borte i korte eller lengre perioder, sier Geir Olsen i Get. – Den ansatte bør også være ansvarsbevisst i forhold til det å sette krav til seg selv og ta ansvar for å opprettholde og videreutvikle et positivt arbeidsmiljø, sier Kari Skybak.

10. Kreativitet:
- Kreative mennesker ser alltid muligheter, løser problemer og kommer med idéer. De kan løfte og videreutvikle en hel arbeidsplass og er derfor helt uvurderlige mennesker, sier Geir Olsen.

11. Toleranse for stress:
- Jeg trenger ansatte som har god toleranse for stress. I Get har vi som de fleste, perioder der vi skal løse mange oppgaver. Det er avgjørende at medarbeiderne ikke bare utfører oppgavene, men tenker nye løsninger, har oversikt for hvilke oppgaver som skal prioriteres, og bidrar til en god dialog med god tak høyde der vi sammen kan diskutere hvilke tiltak som skal iverksettes. Resultatet av slike ansatte har så langt vært lite sykefravær og utbrenthet! Å oppleve at en medarbeider tilbakemelder med litt galgen humor - ”Jippi! Nå har vi altfor mye å gjøre!” - det er fantastisk, og et glimrende utgangspunkt for at vi sammen skal løse utfordringen, sier Geir Olsen i Get.

12. Vinnerånd:
- En god medarbeider må også ha stå-på-humør, ta initiativ og faktisk ha lyst til å skape resultater. Når denne vinnerånden ligger i bunnen, vil den drive frem både motivasjon, energi og gode resultater, sier Hilde Marie Brungot.

Tekst: Journalist Marit Dale Aarseth i WorkNordic as