Logo Facebook
FORSIDEN TRAINEEPROGRAM KARRIERENYHETER KARRIERETIPS OM TRAINEEGUIDEN.NO

Large Gi CV'en et ansikt

Du og arbeidsgiver er best tjent med at du får den jobben som passer best for deg, skriver karriererådgiver Emmali Schürch

Før du begynner å søke jobber, bør du bruke tid til å klarlegge hva du vil legge vekt på i en jobbsøknad. Hva slags personlighet har du, hvilke kunnskaper og evner har du lyst å bruke, hvilke utviklingsmuligheter ønsker du, hvilke visjoner har du for fremtiden?

En forutsetning for å få den jobber som passer best for deg er at du selv vet hvem du er, hva du står for, hva du kan - og ikke minst hva du vil. Lag deg også et bilde av hva slags miljø du ønsker å arbeide i, hvilken arbeidsform som passer deg best og ikke minst, hva akkurat du kan bidra med.

Vi vet at langt over halvparten av alle stillingene blir besatt ved at folk tar direkte kontakt med arbeidsgiver eller blir anbefalt av venner og bekjente. Det bør du ta med i betraktning. - Så blir spørsmålet: Hvor vil jeg søke, og hva vil jeg eksponere? Hvordan vil jeg fremstå? En søknad og en CV må være sannferdig, men det er du som bestemmer hva du vil vektlegge eller fremheve.

Å gi CV'en et ansikt betyr at en arbeidsgiver relativt rask skal kunne oppfatte hvem du er og hva du kan tilby. Du kan for eksempel samle personalia øverst til venstre og feste et passbilde øverst til høyre. Så lager du en overskrift: Du skriver i større bokstaver hva som er din styrke, litt om din personlighet og dine ambisjoner. Noen kaller det for nøkkelkvalifikasjoner. Men vær oppmerksom på at det ikke bare er kvalifikasjoner som er sentrale her, men også personlighet, visjoner og ønsker. - Matcher overskriften med jobben du søker, vil du lett bli trukket ut som interessant. Dette forutsetter også at du har studert nøye utlysningen dersom en slik foreligger. Ellers tar du utgangspunkt i hva DU vil prioritere, hva du er god i, hva du vil bidra med.

Så ser du på hva du hittil har gjort i de stillingene du har hatt og finner frem til de delene som har relevans til det du eksponerer i overskriften. Nevn dette spesielt i CV'en. Det kan bare være en setning der du forteller hva arbeidet gikk ut på. Konsentrer deg om det som er vesentlig, sørg for at arbeidsgiver ser en sammenheng mellom det du tilbyr og det du har i "bagasjen" din. Trekk inn fritidsaktiviteter i den grad de forteller om den siden i deg du vil eksponere. La hele CV'en struktur fortelle om deg og det du vil.

Får ikke du jobben fordi CV'en ikke matcher stillingen, er det antagelig best både for deg og arbeidsgiver om stillingen går til en annen.

Dette er en krevende måte å skrive CV på, men en meget effektiv.
Kjenn deg selv!
Vit hva du vil!
Eksponér hva du er god til!
Formulér deg deretter!

Lykke til!

Emmali Schürch, Karriererådgiver og fagansvarlig for EMMALI-kontorene.